ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1680329486 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='dml799hqp93gutcc7omv3q9ki5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='dml799hqp93gutcc7omv3q9ki5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='dml799hqp93gutcc7omv3q9ki5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1680415886',
	val=',,,20140402103607_2847,,'
	
(ข้อมูล)
คำสดุดีปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2548 วันที่ 16 มกราคม 2549
ชื่อไฟล์: ปี48.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
48.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 680 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..