ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709407614 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='usmb3ctc2sgoj9knd70gbocbu7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='usmb3ctc2sgoj9knd70gbocbu7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='usmb3ctc2sgoj9knd70gbocbu7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709494014',
	val=',,,20140403134134_2785,,'
	
(ข้อมูล)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2547 วันที่ 31 มกราคม 2548
ชื่อไฟล์: ปี47.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
47.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 880 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..