ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675556079 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='kaftiv6pec3cn09frse3qd50h4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675642479',
	val=',,,20140403134134_2785,,'
	
(ข้อมูล)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2547 วันที่ 31 มกราคม 2548
ชื่อไฟล์: ปี47.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
47.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 765 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..