ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709500287 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ss3ves9abmja7rm3qg231avnn5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ss3ves9abmja7rm3qg231avnn5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ss3ves9abmja7rm3qg231avnn5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709586687',
	val=',,,20140403135146_4770,,'
	
(ข้อมูล)
คำประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2544 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2544
ชื่อไฟล์: ปี44พระเทพ.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
44.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 851 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..