ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709273178 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='996fpo5qdih7vejoq6dsliqrc3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='996fpo5qdih7vejoq6dsliqrc3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='996fpo5qdih7vejoq6dsliqrc3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709359578',
	val=',,,20140403140126_3401,,'
	
(ข้อมูล)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พุทธศักราช 2544 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2544
ชื่อไฟล์: ปี44.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
44.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 772 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..