ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679585789 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='4etqtpn0fgja38juadssfr9bo0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='4etqtpn0fgja38juadssfr9bo0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4etqtpn0fgja38juadssfr9bo0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679672189',
	val=',,,20140403140126_3401,,'
	
(ข้อมูล)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พุทธศักราช 2544 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2544
ชื่อไฟล์: ปี44.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
44.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 660 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..