ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685390086 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='06oqn3er4vqk5rabim4nv93dd0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='06oqn3er4vqk5rabim4nv93dd0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='06oqn3er4vqk5rabim4nv93dd0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1685476486',
	val=',,,20140404092536_1368,,'
	
(ข้อมูล)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2545 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
ชื่อไฟล์: ปี45.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
45.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 784 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..