ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709496738 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='grbctlpa5c1kkdkak3mkp191i3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='grbctlpa5c1kkdkak3mkp191i3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='grbctlpa5c1kkdkak3mkp191i3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709583138',
	val=',,,20140404094420_418,,'
	
(ข้อมูล)
คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2548 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550
ชื่อไฟล์: ปี48พระเจ้าอยู่หัว2.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
482.pdf..
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 847 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..