ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685394634 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='9725l9rjv0erqqvni6ank12ab1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='9725l9rjv0erqqvni6ank12ab1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9725l9rjv0erqqvni6ank12ab1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1685481034',
	val=',,,20140404094832_1733,,'
	
(ข้อมูล)
คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 14 มกราคม 2551
ชื่อไฟล์: ปี49พระเจ้าอยู่หัว.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
49.pdf..
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 718 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..