ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709206005 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='k5fqj07eojidtjr3jec5j6uo90' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='k5fqj07eojidtjr3jec5j6uo90' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='k5fqj07eojidtjr3jec5j6uo90',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709292405',
	val=',,,20140404095916_1119,,'
	
(ข้อมูล)
คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 14 มกราคม 2551
ชื่อไฟล์: ปี49พระพี่นาง.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
49.pdf..
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 817 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..