ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713386882 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0mdqnknj3g8qbansqdkkrf2er7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0mdqnknj3g8qbansqdkkrf2er7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0mdqnknj3g8qbansqdkkrf2er7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713473282',
	val=',,,20140404100441_1206,,'
	
(ข้อมูล)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2550 วันที่ 5 มกราคม 2552
ชื่อไฟล์: ปี50.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
50.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 862 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..