ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708474707 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='hl75aat1trjrqpkitq3j320qp4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='hl75aat1trjrqpkitq3j320qp4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hl75aat1trjrqpkitq3j320qp4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708561107',
	val=',,,20140404103057_1752,,'
	
(ข้อมูล)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อไฟล์: ปี51.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
51.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 873 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..