ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685390140 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='rgt1mda0dcnjrctar8in8cem20' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='rgt1mda0dcnjrctar8in8cem20' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rgt1mda0dcnjrctar8in8cem20',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1685476540',
	val=',,,20140404105352_3363,,'
	
(ข้อมูล)
คำสดุดีปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 10 มกราคม 2554
ชื่อไฟล์: ปี52.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
52.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 668 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..