ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708776214 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='orp16govortlgf4271agunr670' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='orp16govortlgf4271agunr670' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='orp16govortlgf4271agunr670',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708862614',
	val=',,,20140404112444_1179,,'
	
(ข้อมูล)
คำสดุดีปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 23 กันยายน 2556
ชื่อไฟล์: ปี54.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
54.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 802 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..