ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696098790 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='fbd4e3s4u087vus6lvc0pv8dl4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='fbd4e3s4u087vus6lvc0pv8dl4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fbd4e3s4u087vus6lvc0pv8dl4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696185190',
	val=',,,20140418101302_3368,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณสมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2540 วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2540
ชื่อไฟล์: 40-1ว.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
40-1.pdf
Coverpage.JPG
1-347-20140418101312 3257.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,533 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..