ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695676267 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='llgdvrsmrvopoe37vaq1j6i9i2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='llgdvrsmrvopoe37vaq1j6i9i2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='llgdvrsmrvopoe37vaq1j6i9i2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695762667',
	val=',,,20140418101602_676,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณสมัยวิสามัญ ครั้งที่2/2540 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2540
ชื่อไฟล์: scan0064.jpg
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
scan0064.jpg
40-2.pdf
Coverpage.JPG
1-346-20140418101635 4714.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,581 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..