ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716362632 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='fv7brf65atk1un03rnelmq2u80' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='fv7brf65atk1un03rnelmq2u80' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fv7brf65atk1un03rnelmq2u80',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716449032',
	val=',,,20140418101957_936,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณสมัยวิสามัญ ครั้งที่3/2540 วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2540
ชื่อไฟล์: 40-3ว.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
40-3.pdf
scan0063.jpg
Coverpage.JPG
1-345-20140418102011 153.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,735 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..