ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686293925 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='fdvg36o4ovbr3o0imadv2a0nu7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='fdvg36o4ovbr3o0imadv2a0nu7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fdvg36o4ovbr3o0imadv2a0nu7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686380325',
	val=',,,20140418113724_1859,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2542 วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2542
ชื่อไฟล์: 4-42.pdf
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
4-42.pdf
Coverpage.JPG
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,222 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..