ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695679450 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='82tehnrb7eh2frksubgoc8b8l5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='82tehnrb7eh2frksubgoc8b8l5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='82tehnrb7eh2frksubgoc8b8l5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695765850',
	val=',,,20140418114900_1243,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2542 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2542
ชื่อไฟล์: scan0031.jpg
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
scan0031.jpg
7-42.pdf
Coverpage.JPG
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,278 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..