ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708931841 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='kdqf8p11k313c8jgmk4dv3mpe4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='kdqf8p11k313c8jgmk4dv3mpe4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='kdqf8p11k313c8jgmk4dv3mpe4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709018241',
	val=',,,20140429140204_4014,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2546 วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2546
ชื่อไฟล์: 3-46.pdf
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
3-46.pdf
Coverpage.JPG
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,385 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..