ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695788851 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='drsrm8hd5ujv3pv5f4m3gtshg7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='drsrm8hd5ujv3pv5f4m3gtshg7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='drsrm8hd5ujv3pv5f4m3gtshg7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695875251',
	val=',,,20140514140303_122,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2546 วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2546
ชื่อไฟล์: scan0075.jpg
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
scan0075.jpg
7-46.pdf
Coverpage.JPG
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,260 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..