ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695334093 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qg91450hrjplrpsgumemck7k11' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qg91450hrjplrpsgumemck7k11' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='qg91450hrjplrpsgumemck7k11',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695420493',
	val=',,,20140902112119_2288,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 4 ฉบับที่ 30, วันที่ 22 กันยายน 2542
ชื่อไฟล์: Y4V30.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y4V30.pdf
Coverpage.JPG
001-1.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,555 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..