ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695883370 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qdv70r8mn06hqd6452u6qpppp3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qdv70r8mn06hqd6452u6qpppp3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='qdv70r8mn06hqd6452u6qpppp3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695969770',
	val=',,,20140905110212_3416,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 4 ฉบับที่ 31, วันที่ 29 กันยายน 2542
ชื่อไฟล์: Y4V31.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y4V31.pdf
Logo[1].jpg
Coverpage.JPG
001-1.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,533 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..