ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695332351 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='krri06n39ptb2892l4qof1ndo7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='krri06n39ptb2892l4qof1ndo7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='krri06n39ptb2892l4qof1ndo7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695418751',
	val=',,,20140905111730_1265,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 4 ฉบับที่ 38, วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542
ชื่อไฟล์: y4v38.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
y4v38.pdf
Logo[1].jpg
Coverpage.JPG
001-1.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,514 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..