ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685918509 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='khue68b05cr5o9b2713pbke7f7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='khue68b05cr5o9b2713pbke7f7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='khue68b05cr5o9b2713pbke7f7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686004909',
	val=',,,20140910114129_2140,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 5 ฉบับที่ 20, วันที่ 31 พฤษภาคม 2543
ชื่อไฟล์: Y5V20.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y5V20.pdf
Logo[1].jpg
Coverpage.JPG
001-1.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,580 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..