ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695678026 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='j27dksbri6jd6ilnigpngcgaf5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='j27dksbri6jd6ilnigpngcgaf5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='j27dksbri6jd6ilnigpngcgaf5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695764426',
	val=',,,20140910115453_380,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 5 ฉบับที่ 18, วันที่ 12 พฤษภาคม 2543
ชื่อไฟล์: Y5V18.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y5V18.pdf
Logo[1].jpg
Coverpage.JPG
001-1.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,631 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..