ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713781267 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='kvkoujdt0jb77854p24tmkqqs0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='kvkoujdt0jb77854p24tmkqqs0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='kvkoujdt0jb77854p24tmkqqs0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713867667',
	val=',,,20141118132119_405,,'
	
(ข้อมูล)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2541 วันที่ 20 กันยายน 2542
ชื่อไฟล์: scan0005.jpg
มีอีก 27 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
<