ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696085386 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ldo84c30fjt9smh1p981pl50l6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ldo84c30fjt9smh1p981pl50l6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ldo84c30fjt9smh1p981pl50l6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696171786',
	val=',,,20141223113342_2855,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2541 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541
ชื่อไฟล์: 41.1ว.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
41.1.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 611 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..