ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696089555 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='o32976qapa6inp0b6hn8obang7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='o32976qapa6inp0b6hn8obang7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='o32976qapa6inp0b6hn8obang7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696175955',
	val=',,,20150309093548_4232,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2541 วันพุธที่ 28 มกราคม 2541
ชื่อไฟล์: 41.1ส.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
41.1.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 807 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..