ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721617580 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='688dgbn2jtu8g8f99p19anm1f6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='688dgbn2jtu8g8f99p19anm1f6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='688dgbn2jtu8g8f99p19anm1f6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721703980',
	val=',,,20150309103117_4900,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2541 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541
ชื่อไฟล์: 41.2ส.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
41.2.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 787 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..