ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696353347 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='l8k2osv7jo686a7g7i1k691qe7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='l8k2osv7jo686a7g7i1k691qe7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='l8k2osv7jo686a7g7i1k691qe7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696439747',
	val=',,,20150310145215_1477,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2541 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2541
ชื่อไฟล์: 41.5ส.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
41.5.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 655 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..