ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713257579 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5iv3t66d8sg3st2gtq1ic721t5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5iv3t66d8sg3st2gtq1ic721t5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5iv3t66d8sg3st2gtq1ic721t5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713343979',
	val=',,,20150310145553_2235,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2541 วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2541
ชื่อไฟล์: 41.7ส.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
41.7.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 647 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..