ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709412090 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7gt95stksc22tks0f4kt9tlud5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7gt95stksc22tks0f4kt9tlud5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7gt95stksc22tks0f4kt9tlud5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709498490',
	val=',,,20150310150808_3895,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2541 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2541
ชื่อไฟล์: 41.10ส.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
41.10.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,100 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..