ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695879796 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='oabkbhfm6tvnrp1i4qb86t5dq6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='oabkbhfm6tvnrp1i4qb86t5dq6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oabkbhfm6tvnrp1i4qb86t5dq6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695966196',
	val=',,,20150318113459_2623,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 5 ฉบับที่ 07, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543
ชื่อไฟล์: วY5V07-43 (4).pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y5V07-43 (4).pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 708 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..