ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695787481 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='3o1346edrgn6p9l7d5vl5vgs46' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='3o1346edrgn6p9l7d5vl5vgs46' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3o1346edrgn6p9l7d5vl5vgs46',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695873881',
	val=',,,20150318114220_1525,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 5 ฉบับที่ 17, วันที่ 3 พฤษภาคม 2543
ชื่อไฟล์: วY5V17-43 (4).pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y5V17-43 (4).pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 716 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..