ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679427012 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ofa2g59hhr7lfh8a4ic0dnhbl1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ofa2g59hhr7lfh8a4ic0dnhbl1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ofa2g59hhr7lfh8a4ic0dnhbl1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679513412',
	val=',,,20150422110434_1433,,'
	
(ข้อมูล)
ภาพนักฟุตบอลกีฬาประเพณีระหว่างวิทยาลัยการศึกษาสงขลากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 2
ชื่อไฟล์: scan0001.jpg
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
ไม่พบข้อมูล
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 679 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..