ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696089254 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='hl8ajfqfc09c4ijggirl5259p7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='hl8ajfqfc09c4ijggirl5259p7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hl8ajfqfc09c4ijggirl5259p7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696175654',
	val=',,,20161011214621_4500,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2559
ชื่อไฟล์: 01.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.pdf
Coverpage.JPG
001-1.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,500 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..