ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709119538 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='inepc2gvkcre6jtol8qjo23404' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='inepc2gvkcre6jtol8qjo23404' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='inepc2gvkcre6jtol8qjo23404',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709205938',
	val=',,,20170120183511_2703,,'
	
(ข้อมูล)
นวมินทราชาธิราช ราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2552 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2554
ชื่อไฟล์: 001.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 858 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..