ค้นหา   
(ข้อมูล)
กิจกรรมร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมี วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 12 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
   [แสดง 13/13 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 4,701 ครั้ง
กิจกรรมร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมี วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 7 คณะผู้บริหาร บุคลากร และ นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..