ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708754023 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='j43au6u3alpf9da9ias2mpuld0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='j43au6u3alpf9da9ias2mpuld0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='j43au6u3alpf9da9ias2mpuld0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708840423',
	val=',,,20170203172243_3762,,'
	
(ข้อมูล)
กิจกรรมร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมี วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 12 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
   [แสดง 13/13 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,163 ครั้ง
กิจกรรมร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมี วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 7 คณะผู้บริหาร บุคลากร และ นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..