ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686115421 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='as21u6c8pp0bc7pekgpf3o9gq0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='as21u6c8pp0bc7pekgpf3o9gq0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='as21u6c8pp0bc7pekgpf3o9gq0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686201821',
	val=',,,20170203180719_3515,,'
	
(ข้อมูล)
ร่วมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ชื่อไฟล์: 02.jpg
มีอีก 4 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
   [แสดง 5/5 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,728 ครั้ง
ร่วมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 21 ตุลาคม 2559
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม  
วันที่ 21 ต.ค. 2559 ร่วมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 21 ต.ค. 2559
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันที่ 8 ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีรศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธาน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..