ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675550607 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='hv3d5k35bm1n7hl5b8hnqak622',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675637007',
	val=',,,20170206234344_1767,,'
	
(ข้อมูล)
งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26 วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 10 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
11.JPG
001.pdf
   [แสดง 11/11 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,332 ครั้ง
งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26 วันที่ 13 มิถุนายน 2559
งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลและถ้วยรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนที่ชนะการประกวดดนตรีไทย ในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พระราชทานโล่รางวัลและถ้วยรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนที่ชนะการประกวดดนตรีไทย ในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นการจัดประกวดดนตรีไทยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรินทร์ เทพสงเคราะห์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด ได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ และมีตัวแทนนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลดังนี้
1. ผู้แทนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปี ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ และวงเครื่องสายเครื่องคู่ผสมขิม
2. ผู้แทนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่
3. ผู้แทนโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ ประเภทวงเครื่องสายเครื่องคู่ผสมขิม
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..