ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708445259 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i310on53vt1gs42gbg7ohukih0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i310on53vt1gs42gbg7ohukih0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='i310on53vt1gs42gbg7ohukih0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708531659',
	val=',,,20170207011621_310,,'
	
(ข้อมูล)
งานพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 14 มกราคม 2559
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 24,368 ครั้ง
งานพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 14 มกราคม 2559
งานพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. 2558

       มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  ร่วมกับมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และมูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ได้จัดตั้งรางวัลสุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ขึ้น เพื่อมอบแก่บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการนำภูมิปัญญา วัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาด้านวัฒนธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรก คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 แก่นายบรรจง นะแส และได้จัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ให้เกียรติมอบรางวัล โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหาร ประกอบด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา คุณสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน บุคลากร และนิสิต ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีแก่ นายบรรจง นะแส ผู้ได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 

นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานเพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และนายบรรจง นะแส การอ่านบทกวี “สืบย่าน-สานต่อตำนาน (วัฒน) ธรรม โดยอาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปาถกฐา เรื่อง“ดับบ้าน ดับเมือง : เชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคม (วัฒน) ธรรม” โดย นายบรรจง นะแส ผู้ได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 และการแสดงดนตรี โดยวงอัสลีมาลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..