ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709476449 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='e29msn625feti41bkr3gq0jok7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='e29msn625feti41bkr3gq0jok7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e29msn625feti41bkr3gq0jok7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709562849',
	val=',,,20170209211656_1922,,'
	
(ข้อมูล)
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" (Thailand Research Expo 2016) วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 17 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
010.jpg
011.jpg
013.jpg
012.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.JPG
   [แสดง 18/18 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 10,050 ครั้ง
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" (Thailand Research Expo 2016) วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"
(Thailand Research Expo 2016)

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" (Thailand Research Expo 2016) ในระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในเวทีระดับชาติที่สามารถขยายผลความรู้ไปสู่ประชาชนผู้สนใจในวงกว้าง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปกรรม และการศึกษา” โดยมีผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชนลุ่มน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (3 เพื่อ 9 เรารักษ์น้ำ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ ได้รับรางวัล Bronze Award จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..