ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679376320 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ten7sm2ekrof2ahff7epfgi095' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ten7sm2ekrof2ahff7epfgi095' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ten7sm2ekrof2ahff7epfgi095',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679462720',
	val=',,,20170712191907_3262,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปีการศึกษา 2515 - 2516 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2517 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2517
ชื่อไฟล์: 001.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 908 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..