ค้นหา   
(ข้อมูล)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558

กรุณายืนยันรหัสผ่าน
การรับชมไฟล์นี้จะต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้ดูแลเว็บไซท์เสียก่อน
หากท่านมีรหัสผ่านที่ทางผู้ดูแลเว็บไซต์มอบให้ กรุณาใส่ลงในช่องด้านล่าง และกดปุ่ม รับไฟล์