ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713599295 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='nrhfcs67i8esvn9vq71o2ao8r0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='nrhfcs67i8esvn9vq71o2ao8r0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nrhfcs67i8esvn9vq71o2ao8r0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713685695',
	val=',,,20170721222149_2086,,'
	
(ข้อมูล)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2559
ชื่อไฟล์: Y1V2.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y1V2.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,184 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..