ค้นหา   
(ข้อมูล)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและโรงพยาบาลพัทลุง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ชื่อไฟล์: 02.jpg.jpg
มีอีก 5 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
02.jpg.jpg
03.jpg.jpg
04.jpg.jpg
05.jpg.jpg
06.jpg.jpg
   [แสดง 6/6 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,259 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและโรงพยาบาลพัทลุง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง ณ ห้องประชุมข้าวสังข์หยด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพัทลุง    รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและคณาจารย์ ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU ) ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง โดยนายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง และเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อทำการเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพัทลุง และคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธาน และสักขีพยาน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..