ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709421971 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0d89sjh41p95g13v23piovbtt6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0d89sjh41p95g13v23piovbtt6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0d89sjh41p95g13v23piovbtt6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709508371',
	val=',,,20170726160655_2886,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมจัดงานทักษิณวิชาการ-งานเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อไฟล์: 01.jpg.jpg
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Exif info :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg.jpg
02.jpg.JPG
03.jpg.jpg
04.jpg.JPG
05.jpg.JPG
06.jpg.JPG
07.jpg.JPG
08.jpg.JPG
10.jpg.JPG
11.jpg.JPG
12.jpg.JPG
13.jpg.JPG
14.jpg.JPG
15.jpg.JPG
16.jpg.JPG
17.jpg.JPG
18.jpg.JPG
19.jpg.JPG
20.jpg.JPG
21.jpg.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 23,758 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมจัดงานทักษิณวิชาการ-งานเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
จังหวัดพัทลุงร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-งานเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง  ครั้งที่ 3 “"เฉลิมฉลอง 80 พรรษา พัฒนาวิชาการ สืบสารเศรษฐกิจพอเพียง”ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2550  โดยวันที่ 16 สิงหาคม 2550 ศ. ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ภายในงานมีกิจกรรม ด้านการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ผลผลิตทางการเกษตร และปศุสัตว์ นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชมแปลงสาธิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีการจัดงานวันโค ครั้งที่ 25 จังหวัดพัทลุง ด้วย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..