ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709579848 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ieriuvtljrhra4qe6405mftm27' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ieriuvtljrhra4qe6405mftm27' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ieriuvtljrhra4qe6405mftm27',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709666248',
	val=',,,20170726180810_3768,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีเปิดป้ายสวนไม้มงคลและรับมอบเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อไฟล์: 01.jpg.jpg
มีอีก 12 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg.jpg
02.jpg.jpg
03.jpg.jpg
04.jpg.jpg
05.jpg.jpg
06.jpg.jpg
07.jpg.jpg
09.jpg.jpg
10.jpg.jpg
11.jpg.jpg
12.jpg.jpg
13.jpg.jpg
   [แสดง 13/13 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,407 ครั้ง
พิธีเปิดป้ายสวนไม้มงคลและรับมอบเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ภาคใต้ จัดกิจกรรมในโครงการวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 โดยมีนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อศาสนา 90,000 กองบุญ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สมทบเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมเพื่อพระมหากษัตริย์ 90 ต้น ปลูกไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ได้รับมอบสวนไม้มงคล และรับมอบเงินสมทบเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้มหาวิทยาลัยทักษิณจากประธานผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..