ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716899333 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='41krpjq7iopkm048uk0p1dotn3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='41krpjq7iopkm048uk0p1dotn3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='41krpjq7iopkm048uk0p1dotn3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716985733',
	val=',,,20170727223316_3815,,'
	
(ข้อมูล)
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ มศว. สงขลา (ม.ทักษิณ)
ชื่อไฟล์: 001.jpg
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
ไม่พบข้อมูล
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 500 ครั้ง
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ มศว. สงขลา (ม.ทักษิณ)
พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร
10 ครั้ง ดังนี้
ครั้งแรก วันที่ 19 สิงหาคม 2517
ครั้งที่สอง วันที่ 4 กันยายน 2518
ครั้งที่สาม วันที่ 2 กันยายน 2519
ครั้งที่สี่ วันที่ 12 กันยายน 2520
ครั้งที่ห้า วันที่ 25 กันยายน 2521
ครั้งที่หก วันที่ 13 กันยายน 2522
ครั้งที่เจ็ด วันที่ 25 กันยายน 2523
ครั้งที่แปด วันที่ 10 กันยายน 2524
ครั้งที่เก้า วันที่ 28 กันยายน 2530
ครั้งที่สิบ วันที่ 29 กันยายน 2531
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: แนะนำหน่วยงาน
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..