ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713533518 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='03pc4an8kfkh9apjivae6tdf86' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='03pc4an8kfkh9apjivae6tdf86' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='03pc4an8kfkh9apjivae6tdf86',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713619918',
	val=',,,20170727230853_768,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ชื่อไฟล์: DSC_0628.JPG
มีอีก 11 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
DSC 0628.JPG
DSC 0635.JPG
DSC 0637.JPG
DSC 0640.JPG
DSC 0648.JPG
DSC 0664.JPG
DSC 0669.JPG
DSC 0671.JPG
DSC 0681.JPG
DSC 0684.JPG
DSC 0695.JPG
001.pdf
   [แสดง 12/12 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,571 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วม 
ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณได้เชิญพวงมาลาไปถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและสดับปกรณ์ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ    เป็นประธานบำเพ็ญกุศลในการพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..