ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709488181 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2qbs19fd7a1c4oa15f0qmb6781' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2qbs19fd7a1c4oa15f0qmb6781' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2qbs19fd7a1c4oa15f0qmb6781',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709574581',
	val=',,,20170808171732_3343,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปีการศึกษา 2513-2514 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2514 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2514
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.png
Coverpage.JPG
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,716 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..